Kiinteistörekisterilaki 5444, 07.01.2006, määrittää nykyisen oikeudellisen tilanteen ja kiinteistöjen ostoa koskevan sääntelyn Turkissa. Asetus perustuu vastavuoroisuusperiaatteeseen.
Vastavuoroisuusperiaate takaa kahden eri maan kansalaisille tai oikeushenkilöille (yhtiöille), että heillä on samat oikeudet kussakin maassa.

Varoitus! Kiinteistörekisterilain muutos (elokuu 2012). Vastavuoroisuuden periaate ei ole enää voimassa. 183 maan kansalaisilla on mahdollisuus hankkia kiinteistöjä Turkista. Turkkilaisen kiinteistön ostamiseen liittyy joitain rajoituksia: Paikalliset olosuhteet Ulkomaalainen voi ostaa kiinteistöjä vain alueilta, joilla on jo paikallinen kehityssuunnitelma. Edes sotilas-, turvallisuus- tai strategisilla vyöhykkeillä ulkomaalainen ei saa hankkia omaisuutta.

Pinta-alarajoitus Ulkomaalainen voi hankkia Turkista kiinteistöjä enintään 2,5 hehtaarin (25 000 neliömetrin) kokoiseksi.
Enintään 30 hehtaarin alueille tarvitaan ministerineuvoston hyväksyntä. Maakunnassa vain 0,5 % kokonaispinta-alasta on ulkomaalaisten hallussa.

Varoitus! Kiinteistörekisterilain muutos (elokuu 2012). Ulkomaalaisella voi olla kiinteistöjä Turkissa enintään
Hanki 30 hehtaaria. Enintään 60 hehtaarin alueille tarvitaan ministerineuvoston hyväksyntä. Rajoitukset
Sallittu oikeushenkilöille (yrityksille) kiinteistöjen hankinta Turkissa kaupallisille organisaatioille.
Poikkeus koskee erilaisia ​​säätiöitä, yhdistyksiä, yhdistyksiä, osuuskuntia ja julkisia laitoksia.

On tärkeää huomata, että suorista ulkomaisista sijoituksista annetun lain mukaan on mainittu edellä
Rajoitukset eivät koske yrityksiä, joilla on ulkomaista pääomaa.